Inschrijvingen, instapdata en schoolverandering

INSCHRIJVING EN AKKOORDVERKLARING

Een kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven tijdens kleuter- en lagere school tenzij:

  1. de ouders beslissen het kind van school te veranderen
  2. de ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement (deze akkoordverklaring dient jaarlijks herhaald te worden)
  3. bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel
  4. wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet)

 

INSCHRIJVINGSPERIODE

Bepaalde groepen leerlingen genieten van een voorrangsregeling. De inschrijvingsperiode voor deze leerlingen loopt vanaf 1 maart en duurt veertien dagen. Vanaf 15 maart staat inschrijven vrij voor wie niet tot zo'n voorrangsgroep behoort. Alle inschrijvingen gebeuren chronologisch.

 

INSTAPDATA

Enkel bij inschrijving van een peuter van 2,5 jaar moeten de instapdata gerespecteerd worden. Je kan je peuter pas brengen als die de leeftijd van 2,5 jaar effectief bereikt heeft en nadat hij of zij werd ingeschreven. Voor oudere kinderen kan er op gelijk welk moment ingeschreven worden, uiteraard rekening houdende met de geldende regelgeving. 

                              

 

SCHOOLVERANDERING 

Elke schoolverandering tussen de eerste schooldag van september en de laatste schooldag van juni moet schriftelijk meegedeeld worden door de nieuwe school aan de vorige school. Dat gebeurt door aangetekend schrijven of door afgifte van een ontvangstbewijs. De nieuwe inschrijving is geldig vanaf de dag waarop de directie van de nieuwe school de schoolverandering schriftelijk meedeelt. 

 

MEER INFO, EEN BEZOEK OF INSCHRIJVEN? 

Voor een bezoekje aan de school of een inschrijving neem je contact op met secretariaat en directie op 016 77 75 20 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.