Leerkrachten

Geen school zonder een sterk leerkrachtenteam, want zij brengen het opvoedingsproject elke dag weer in de praktijk!

In schooljaar 2017-2018 bestaat ons team allicht uit deze mensen: 

KLEUTERSCHOOL LAGERE SCHOOL BEWEGINGSOPVOEDING ZORG
PK - juf Isabel L1 - juf Kizzy juf Miek zorgcoördinatoren
K1 - juffen Ivy en Lindsay L2 - juffen Liesbeth en Joke   KS - juf Sara
K2 - juffen Ilse en Carolien L3 - juffen Lutgarde en Joke   LS - juf Vera
K3 - juf Martine  L4 - juffen Els en Katrien    
  L5A - juf Joëlle en meester             Rendll   zorgleerkrachten
  L5B - juf Karen   KS - juf Carolien
  L6A - juffen Sarah    LS - juf Sara (bovenbouw)
  L6B - juf Elien   LS - juf Liesbeth L1 en L2
      LS - juf Joke L3