Ongevallen

VERZEKERING

De leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school, tijdens uitstappen en op weg tussen school en thuis. In dat laatste geval moet je kind dan wel, binnen het normale tijdsbestek, de kortste en/of veiligste weg nemen.

Geneeskundige verzorging wordt vergoed, maar schade aan bijvoorbeeld kleding en brillen niet. Soms wordt deze schade vergoed door een familiale verzekering. De precieze voorwaarden ga je best na bij je verzekeringsmakelaar. 

 

ONGEVALLEN

Bij ongevallen hanteert de school deze procedure: 

  1. Bij een ongeval met vermoeden van ernstige letsels kan de school beslissen om naar een plaatselijke arts of naar het ziekenhuis te gaan. Hiervoor wordt vooraf toelating gevraagd aan de ouders. Als de ouders niet bereikbaar zijn, kan de school toch beslissen om alsnog naar een lokale arts of het ziekenhuis te gaan. 
  2. De school vult het aangifteformulier in. 
  3. De behandelende arts vult een medisch attest in. De naam van het kind moet zeker vermeld staan op dit attest om onduidelijkheden te vermijden. 
  4. De ouders bewaren alle bewijzen van hun kosten. Ze wenden zich eerst tot hun ziekenfonds voor de terugbetaling ervan. 
  5. Kosten die niet gedekt zijn door het ziekenfonds, worden terugbetaald via de schoolverzekering. De ouders bezorgen de school hiervoor hun rekeningnummer en het correcte aansluitingsnummer van het ziekenfonds (kind).

Belangrijk weetje: Het remgeld, dat ongeveer 5 tot 10% van de kosten bedraagt, is ten laste van de patiënt. Dit bedrag wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds en is niet verzekerbaar.