Ziekte en medicatie

ZIEK OP SCHOOL

Kinderen die ziek zijn, horen niet thuis op school. Wordt een kind ziek tijdens de schooluren, dan worden de ouders gecontacteerd en gevraagd om in de mate van het mogelijke een opvangregeling te voorzien. Als de ouders niet bereikbaar zijn, waarschuwt de school bij hoogdringendheid de huisarts van het kind. Is deze arts onbereikbaar, dan wordt een andere gecontacteerd. 

 

BESMETTELIJKE ZIEKTEN

Heeft je kind een besmettelijke ziekte? Breng de school dan zo spoedig mogelijk op de hoogte!

 

MEDICATIE 

De school zal nooit medicatie toedienen op eigen initiatief. Daarvoor zijn we onbevoegd. In uitzonderlijke gevallen kan je als ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale of percutane weg, via oog- of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis. 

 

DOKTERSATTEST MEDICATIE 

Slechts als kinderen medicijnen nodig hebben en die thuis niet kunnen gegeven worden, kan de school ze toedienen. Daarvoor behoeft de school een ondertekend doktersattest met: 

  1. de naam van de arts, de leerling en de ouders
  2. de naam van de medicatie
  3. de vorm (siroop, tabletten, ...)
  4. het tijdstip waarop de medicatie moet toegediend worden
  5. de hoeveelheid
  6. de wijze van bewaring
  7. de voorzorgen die de school moet nemen
  8. de ongewenste effecten